Ministerie van de toekomst voor de blue delta

Via op de SDG gebaseerde communities bouwen we een samenwerkingsnetwerk door de Blue Delta waarmee we het toekomstpanorama van onze Blue Delta schetsen

Transitietafels
Transitietafels zijn een manier om de beweging van onderop grootschalig te maken. Ze voegen een nieuwe werkvorm toe aan het politieke bedrijf, gebaseerd op taakverdeling tussen vraag en aanbod in plaats van concurrentie tussen links en rechts.

Huis van het Recht

Iedereen moet eenvoudig en lokaal toegang hebben tot het rechtssysteem. Het Huis van het Recht is een efficiënte werkvorm daarvoor, met multidisciplinaire teams in alle gemeentehuizen. Rechters, advocaten, mediators, schuldhulpverleners, vertrouwenspersonen.

Ambassade voor de natuur

We geven de natuur een stem. Als we de natuur willen begrijpen moeten we ernaar leren luisteren. Een plek waar we met dat luisteren beginnen is de ‘Ambassade van de Natuur’, Het ritme wordt bepaalt door de natuur, niet door de mens.

Climate adaptation app

Een app die in een ogenblik duidelijk maakt wat je praktisch kunt doen om je aan te passen aan klimaatverandering

Wij de Zee

In de Blue Delta is water een gezonde kwalitatieve stroom in balans met inwoners en de zee

Blue delta aan tafel!

Iedereen in de Blue Delta gaat aan tafel op 26 juni 2021 om met elkaar te genieten van heerlijke, duurzaam geproduceerde producten uit de regio:vers, onbewerkt, meer groenten, geen verspilling. Van en voor iedereen en overal. De PR van dit evenement stimuleert de bewustwording van de waarde van voedsel en het belang om lokaal en duurzaam te eten.

Saam

Een sociaal experiment waarbij deelnemers gedurende x aantal weken gelijkwaardigheid ervaren, op basis van de Universele Rechten van de Mens.

 

Vonketon voor allen
Qe gunnen deze positieve ervaring om samen plannen te maken iedereen – samen van gedachten wisselen in je wijk/ buurt/ gemeente – als gelijken elkaar leren kennen en van elkaar leren.

Blue delta waarden wereld

We organiseren een doorlopend leerproces rond innovatie, ontwikkeling en inspiratie om van  een economie gericht op welvaart te verschuiven naar een economie gericht op welzijn. Betekenisvol werk, sociale inclusie en co creatie in Communities of practice.