Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Op dit moment gaat 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is ten opzichte van 2000 gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven.
Primair, secundair en tertiair onderwijs
Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.
Kwaliteit
Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

De kennismakerij*

* werktitel

De Kennismakerij*, een leven lang laagdrempelig en betekenisvol ontwikkelen

Het SDG-4 team is tijdens de Vonketon (14 & 15 mei) de diepte in gegaan, wat komt er (pijnlijk) boven drijven tijdens deze crisis? Enkele voorbeelden zijn de kansenongelijkheid die nog groter wordt, de behoefte aan contact en aan spelen en het inzicht over hoe alles met elkaar verbonden is. Met dat laatste zijn we aan de slag gegaan, tijdens de crisis loopt alles namelijk door elkaar heen: opvoeding, werk, school, privé. Maar hoe mooi is dat eigenlijk, één leefwereld! 

We willen scholen meer in contact brengen met de buitenwereld en de buitenwereld de school in brengen en alles wat daartussen zit. Leren van ouders, elkaar, experts, in werkplaatsen, buiten, overal. Leren doe je overal en je leven lang.

In de Kennismakerij is het vergaren van kennis en kunde laagdrempelig voor iedereen van jong tot oud. Deze kennis en kunde zit niet alleen in onze onderwijsinstellingen, maar vooral ook (verscholen) in alle lagen en uithoeken van onze mienskip. Er zijn vele vakinhoudelijke professionals die graag hun vak willen delen en tegelijkertijd wellicht van een andere professional weer andere expertises willen leren in de Gezel rol. 

Naast de LeerMasters zijn er LeefMasters, LeefMasters staan dicht bij de Gezel en begrijpen wat er nodig is om de kennis en kunde van de LeerMaster effectief over te kunnen brengen op de Gezel.

Iemand kan dus tegelijk een LeerMaster, LeefMaster en een Gezel zijn. Deze professionals willen niet een heel didactisch en pedagogisch traject doorlopen. Dit kost hen te veel tijd en geld. Ze willen gewoon laagdrempelig de passie van hun vak delen. Daarnaast wil diegene die nieuwe kennis en kunde heeft opgedaan hiervoor een eenvoudige maar duidelijke accreditatie ontvangen, de Blue Delta Accreditatie. Deze accreditatie is rechtstreeks gekoppeld aan erkende LeerMaster(s) en LeefMaster(s) die al dan niet verbonden zijn aan een school, instelling of bedrijf. 

Om de Kennismakerij op te starten is een regiegroep nodig. Dit VonkenOnderwijs wordt samen met een VonkenVoucher-systeem ontwikkeld, waarmee de inzet van en het pedagogisch/didactisch opleiden van LeerMasters en LeefMasters kunnen worden bekostigd. VonkenVouchers kunnen ook worden verdiend door kennis en kunde uit te wisselen als Blue Delta LeerMaster/LeefMaster.

Team: Jildou Dooper, Frank Kroondijk, Ana Paunovik, Marrit de Jong, Margreet Kamman, Tine Nieboer, Willy Bergsma, Sharon Postma en Anne Graswinckel