Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Onder de millenniumdoelen betekende extreme armoede dat iemand minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. De Wereldbank heeft deze grens in 2015 verlegd naar 1,90 dollar per dag. In 2012 leefde 12,8 procent van de wereldbevolking onder de grens van 1.90 dollar. Dit zijn 896 miljoen mensen. In 1990 leefde nog 37 procent van de wereldbevolking, of 1,95 miljard mensen onder deze grens. De verwachting is dat dit aantal in 2015 is gedaald naar 9,5 procent of 702 miljoen mensen van de wereldbevolking.

Sociale zekerheid

Maar doel één houdt meer in dan alleen extreme armoede. Zo is er bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Als dit gebeurt moet je terug kunnen vallen op sociale systemen die je ondersteunen.

Economische middelen

Ook moeten alle mannen en vrouwen, en vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben op economische middelen als land, technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering. Maar dit houdt ook in het recht om te werken In doel één staat ook beschreven dat alle landen ervoor moeten zorgen dat arme mensen minder geraakt kunnen worden door natuurrampen, of sociale en economische crises.

Circulair Geld

Wij zijn de Vonketon- SDG groep 1: Geen Armoede.

Bij armoede draait het om geld, of beter gezegd, een gebrek aan geld: je hebt te weinig inkomen.
Er wordt al jaren gezocht naar manieren waarop we armoede kunnen uitbannen, de lokale economie kunnen stimuleren en een duurzame samenleving kunnen creëren.
Wij pleiten voor een pilot van het lokaal inzetten van ontwikkelingsgeld in Leeuwarden/Fryslân of misschien het hele Noorden.
Door de regionale economie te stimuleren met circulair geld krijgt het talent van mensen meer kans om te floreren.
We vragen aan de provincie Fryslân om een deel van het Corona-geld voor dit idee in te zetten, Lokaal Lokjild foar de Mienskip!
Dit idee is verbonden met alle SDG’s, maar vooral met SDG 8, 10, 11, 12, 15 en 16.

Toelichting
Door de crisis die nu door Corona ontstaat dreigt armoede voor veel mensen. Er wordt veel nagedacht om de impact van de crisis te dempen. Zo heeft de provincie Fryslan ook extra budget hiervoor gereserveerd.  De vraag is hoe dit geld op de korte termijn maar ook op de langere termijn goed is voor onze Mienskip.

Wij vinden dat dit het moment is om circulair geld in Fryslân te introduceren

Circulair geld als impact multiplier
Een consortium van Social Trade Organisation (STRO) onderzoekt de mogelijkheden om circulair geld in te zetten. Zo willen ze de impact van corona-overheidssteun voor het MKB vergroten. Hierbij werkt STRO samen met grote steden zoals Barcelona en Liverpool, regionale overheden zoals Normandië en Oost Vlaanderen. . Er wordt  hierbij bovendien voortgebouwd op praktijkervaring uit  regio’s als Sardinië en Bristol
Omdat circulair geld vaker rond gaat en dus ook vaker verdiend wordt binnen de eigen regio, helpt dat veel kleine, regionale bedrijven die door de coronacrisis in een recessie zijn beland.

STRO heeft een stappenplan klaarstaan en er is ook al de nodige financieel technische software (Cyclos) beschikbaar. Ze zoeken nu nog naar een Nederlandse regio om aan te sluiten bij deze Europese interregionale samenwerking. Eind april heeft STRO zich verzekerd van steun van de EU voor dit plan.

Meer uitleg is te vinden op Social Trade

Als de provincie in samenwerking met het MKB aansluit bij dit ‘Corazones Impact Multiplier consortium’ en een circulaire munt introduceert in Fryslan, kunnen in volgende jaren andere ontwikkelingsprojecten hier ook mee gaan werken. Ook bij deze projecten, met diverse SDG’s en netwerken als doel, zal de circulaire munt dan een ‘impact multiplier’ zijn. De eigen munt zal ook zorgen voor een sterkere, weerbaardere Mienskip met meer onderlinge verbondenheid tussen bedrijven en burgers.