Saam

Een sociaal experiment waarbij deelnemers gedurende x aantal weken gelijkwaardigheid ervaren, op basis van de Universele Rechten van de Mens.

 

Vonketon voor allen
Qe gunnen deze positieve ervaring om samen plannen te maken iedereen – samen van gedachten wisselen in je wijk/ buurt/ gemeente – als gelijken elkaar leren kennen en van elkaar leren.